bulgaristan kırcaali kaplıca turları,bulgaristan kırcaali kaplıca turları >

Balkan’lara tarih turları Google

Osmanlı devri ile beraber de kökleşen Türk özellikleri, bugün Balkan turları Türkleri dışında, Balkanlar’da yaşayan diğer halklarda da çeşitli şekillerde görülmektedir. Söz konusu Balkan dilinde (Türkçede değil) kullanılacak kadar içselleşen bu Türkçe yer adları, bu izlerden birisi sayılır. Balkanlar’da yerleşim birimleri ve yerlerin adlarının Türkçe isimleri, 600 yıl civarındaki siyasî ve sosyal gelişimler olarak oluşmuştur. [...]

Powered by Yahoo! Answers