SUGÖZE ÇERMİĞİ Google

Sugöze Çermiği
Ardahan İli , Merkez İlçesi, Sugöze Köyü sınırları içerisinde yer alır.Alanın kuzeyinde Sugöze köyü, batısında Ağzıpek köyü, güneyinde güzçimeni köyü, doğusunda Ardahan bulunmaktadır.1/25000 ölçekli Ardahan F49d3 paftasında yer alan planlama sahasının yapılan ölçümler sonucunda alanı 7250 ve çevresi 340 metre olduğu belirlenmiştir.Mülkiyeti Hazineye-Özel İdareye Aittir.Sugöze Çermik alanı Ardahan İl merkezine 2 km, Göle İlçesine 43 km, Çıldır İlçesine 48 km, Hanak İlçesine 37 km ve İline 95 km mesafede ve Ardahan-Göle karayoluna 100 m mesafede yer almaktadır.Ardahan-Göle karayolunun 4. km sinden ayrılan kısa bir stabilize yol ile alana güney bölümünden girilmektedir.2 Kameriye, 1 bayan WC, 1 bayan giyinme , 1Adet erkek WC, 1Adet erkek giyinme , 1 su kaynağı havuzu, 1 bayan havuzu, 1 erkek havuzu, 1 ahşap köprü, 7 dönümlük alanın dikenli tel ihatası ve ağaçlandırması ( yaklaşık 100 ) ve ıslahı ve temizliği işleri, İl Özel İdare Bütçesinden karşılanmak suretiyle İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce (11.433,87 YTL harcanarak) yaptırılmış olup, Sugöze köyü tüzel kişiliğine 19.07.2007 tarihinde devredilmiştir.

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

Powered by Yahoo! Answers